Strane

Akcije

Od ukupno 1.686.556 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 All Counter-Terrorists eliminated 0 806.200 48%
2 Headshot 1 263.463 16%
3 Most Valuable Player 1 162.219 10%
4 All Terrorists eliminated 0 143.117 8%
5 Double Kill (2 kills) 1 66.137 4%
6 Pick up the Bomb 2 64.636 4%
7 Kill Assist 1 58.308 3%
8 Drop the Bomb -2 48.725 3%
9 Triple Kill (3 kills) 2 36.126 2%
10 Domination (4 kills) 3 18.653 1%
11 Rampage (5 kills) 4 9.312 1%
12 Mega Kill (6 kills) 5 4.757 0%
13 Ownage (7 kills) 6 2.455 0%
14 Ultra Kill (8 kills) 7 1.301 0%
15 Killing Spree (9 kills) 8 627 0%
16 Monster Kill (10 kills) 9 290 0%
17 Unstoppable (11 kills) 10 122 0%
18 God Like (12 kills) 11 108 0%